Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 22. Διαχειρίζομαι δεκαδικούς αριθμούς.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφ. 21. Γνωρίζω καλύτερα τους δεκαδικούς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15 - 20

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 20. Αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ Κεφ.:19-20. Προσθέτω και Αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 19 Προσθέτω δεκαδικούς αριθμούς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 18. Μετρώ το βάρος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 16. Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 15. Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8 - 14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 14. Διαχειρίζομαι προβλήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 13. Τέλεια και ατελής διαίρεση..

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 12. Διαιρώ με διάφορους τρόπους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 10. Επιλύω προβλήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 11. Πολλαπλασιάζω και διαιρώ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 9. Πολλαπλασιάζω με διάφορους τρόπους

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 8. Προσθέτω και αφαιρώ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ-1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2 - 7