Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 17. Μετρώ και εκφράζω το μήκος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 20. Αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ Κεφ.:19-20. Προσθέτω και Αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ΤΑΞΗΣ - Κεφάλαιο 19 Προσθέτω δεκαδικούς αριθμούς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 18. Μετρώ το βάρος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 16. Νομίσματα και δεκαδικοί αριθμοί

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ ΤΑΞΗΣ- Κεφάλαιο 15. Θυμάμαι τους δεκαδικούς αριθμούς